CVOK - 6 viga uuel töökohal
Log in
Email
Password
Forgot password?
Registration
OK
  
  
Statistics

Job Postings: 0
Total CVs: 17655

Search
Search
6 viga uuel töökohal
Te olete edukalt läbinud töövestluse ja asute täitma oma tööülesandeid uuel töökohal. Esimesed päevad uuel töökohal on Teie jaoks erilised. Hoolitsege selle eest, et kohe algusest peale jätaksite hea mulje. Olge valmis, et esimestel päevadel jälgitakse Teid eriti tähelepanelikult ja Teie käitumine ning töösse suhtumine peab olema eriti kohusetundlik, muidu võite väga kergesti selle töö kaotada.

  

Kohe tuleb leida õige käitumismudel, kuna möödalaskmisi ja eksimusi, mis võivad ette tulla, on pärast väga raske, kui mitte võimatu parandada. Tehke kõik, et nende sõnade õigsuses ei tuleks enda nahal veenduda, püüdke esimestel päevadel vältida allpooltoodud kõige levinumaid vigu.

  

1. Erilise huvi äratamine enda isiku vastu.

Tulles uude töökohta, ei maksa jääda nurka istuma ja jätta endast mulje kui sõnatust hallist hiirekesest. Kuid ka soov äratada enda suhtes liiga suurt kolleegide tähelepanu võib jätta neile negatiivse mulje. Ärge püüdke endast kõiketeadja muljet jätta, et uute kaastöötajate silmis paremas valguses välja näha. Tunduvalt

Sarnased artiklid:
Kas Teile sobib uus töökoht
Mida peab arvestama töökohta vahetades
Kuidas pidada palgaläbirääkimisi
7 sammu hästi vormistatud resümeeni
kasulikum on alguses rohkem kuulata, kui rääkida.
See aitab Teil paremini uude kollektiivi sisse elada ja võib olla vägagi kasulik tulevases töös.

  

2. Liigne enesekriitilisus.

Uuel töökohal tekib kohe tahtmine end parimast küljest näidata. Kuid keegi meist ei ole eksimatu ja selleks tuleb valmis olla. Ei maksa esitada endale liiga kõrgeid nõudmisi ja karta, et iga väiksemagi eksimuse pärast Teid kohe lahti lastakse. See ainult segab keskendumist oma tööülesannetele ja tekitab liigset närvilisust. Ei maksa püüda kõike ise ja kõige paremini teha. Ärge kartke uutelt kolleegidelt nõu küsida. Olge enda suhtes natuke vähem kriitiline.

  

3. Vastuvõtmatus kõige uue suhtes.

Esimestel päevadel püüdke kohaneda uues kollektiivis omaksvõetud tingimuste ja nõudmistega. Isegi kui eelmises töökohas olid Teil tunduvalt paremad tingimused – ärge kiirustage seda uutele kolleegidele kohe teatama, sest neil võib tekkida täiesti loogiline küsimus: “Aga miks te siis sealt ära tulite?”. Isegi kui Teile midagi ei meeldi, tuleb ikkagi olemasolevate tingimustega leppida. Samuti on soovitav jälgida, kuidas riietuvad Teie uued kolleegid ja püüda riietuda samas stiilis isegi siis, kui Te olete harjunud tööl teistsuguse riietusega.

  

4. Vastastikuste suhete ignoreerimine kollektiivis.

Tutvuge organisatsiooni struktuuriga. See aitab Teil aru saada, kuidas ja kes võtab vastu otsuseid. Tihti võib kõige kaalukam sõna olla hoopiski sellel, kes eelistab varju jääda. Püüdke aru saada organisatsiooni mitteformaalsest (tegelikust) struktuurist, sest on võimalik, et just mitteformaalsed suhted ja tunnustatud liider määravad paljuski suhted ja elu kollektiivis. Et kõigest sellest aru saada, tuleb tähelepanelikult jälgida, mis ümberringi toimub ja olla ettevaatlik oma arvamuse väljaütlemisel  ning uute kolleegide hindamisel.

 

5. Pealetükkivus.

Loomulikult Teid aidatakse ja öeldakse mida ja kuidas teha. Kuid ei maksa kogu aeg küsida ühe ja sama inimese käest, kui ta ei ole määratud Teid juhendama. Mida laiem on kaastöötajate ring, kellega kohe alguses tutvute, seda paremini Te ennast uues töökohas tunnete, seda kiiremini tutvute firma formaalsete ja kirjutamata reeglitega.

  

6. Ärge unustage viisakust.

Ärge unustage elementaarset viisakust isegi siis, kui väga närveerite. Teie siiras ja aval suhtumine inimestesse, siiras huvi nende vastu, aitavad Teil kiiresti võita uute kolleegide poolehoidu ilma, et peaksite selleks palju vaeva nägema. Selline suhtumine töötab tõrgeteta ja tasub end alati ära.

   

Esialgu ärge tehke ennatlikke järeldusi uue töökoha ja kollektiivi kohta ja ärge hakake kohe uut töökohta otsima, isegi siis, kui midagi ei meeldi. Võib ju juhtuda, et esimestel päevadel ja nädalatel näivad paljud asjad teisiti kui tegelikult on, sest olete uue olukorra ja suure informatsioonitulva tõttu pinges. Lõplikke järeldusi uue töökoha ja kollektiivi kohta võib teha alles kuu möödudes.

   


  

 Discuss

  

Job Search
By Keyword or by ID
or
OK
Latest Jobs

MÄNGUD