CVOK - Kuidas pidada palgaläbirääkimisi
Log in
Email
Password
Forgot password?
Registration
OK
  
  
Statistics

Job Postings: 0
Total CVs: 17655

Search
Search
Kuidas pidada palgaläbirääkimisi
Rahast rääkimine võib kujuneda nii tööandjale kui ka töövõtjale küllaltki närvesöövaks. Kandidaadil tuleb selleks vestluseks juba varakult valmistuda, võtta arvesse mitmeid nüansse, et olla vestluseks igati valmis.

 

Parem on juba enne töövestlust potentsiaalse tööandjaga määrata enda jaoks ära mõned prioteedid – mis on tulevases töös Teile tähtsam – raha, suur vastutus, Teile sobiv vahekord töö ja vaba aja vahel, töö heas kollektiivis, karjäärivõimalused või soov ennast realiseerida.

 

Ärge unustage, et Teie nõudmised palga suuruse osas ei tarvitse tööandjale sobida ka sel põhjusel, et sageli on palgatasemed määratud sõltuvalt firma sisemisest hierarhiast ja kaugeltki mitte alati pole erandid võimalikud. Võib juhtuda, et alternatiivina suuremale palgale, mida Te loomulikult sooviksite saada, pakutakse mingeid muid soodustusi, näiteks – mingeid hinnaalandusi, boonuseid, täiendavaid vabu päevi jne. Mõelge järele, millistele kompromissidele oleksite valmis minema.

 


Sarnased artiklid:
Kuidas töövestluseks riietuda
Mida peab arvestama töökohta vahetades
7 sammu hästi vormistatud resümeeni
Vestlusel sagedamini esitatavad küsimused
Kui Te soovite saada suurimat palka, mis sellel ametikohal on võimalik, siis olge valmis tööandjat veenma, et Te olete seda tõesti väärt. Parim võimalus selle tõestamiseks – jätta töövestlusel endast võimalikult hea mulje, et tööandjal tekiks arvamine, nagu oleks just Teie see lausa eluliselt vajalik töötaja, kelle asumine firmasse tööle tõstab firma väärtust.

 

Juhul kui tööandja tahab teada, millisest kompensatsioonist oleksite huvitatud, siis formuleerige vastus nii, et küsija saaks vajalikku informatsiooni järelemõtlemiseks. Vastake, millist palka sooviksite saada ja kuivõrd Te oleteksite valmis kaaluma muid kompenseerimise variante väiksema palga korral. Et mõlemal poolel oleks tõene informatsioon otsuse tegemiseks ja nad ei raiskaks asjatult aega, siis on täiesti sobiv küsida, kas Teie palgasoov on vastuvõetavas suurusjärgus. Kuid seejuures pidage meeles, et inimesel, kellega Te vestlete, on erinevates firmades erinevad volitused ja ta ei saa igakord ise kõike otsustada.

 

Küsige intervjueerijalt, millist töötasu on sellel ametikohal loota ja kui ta ei ole valmis konkreetset summat nimetama, siis on võimalik täpsustada suurusjärk sellel ametikohal. Kui intervjueerija küsib otse, millist töötasu Te loodate saada, siis on parem nimetada reaalne summa või selle valdkonna keskmine töötasu. Kuid ei maksa kohe nimetada konkreetset summat ja siis sellele kindlaks jääda. Targem on öelda, et see on eeldatav töötasu ja konkreetne summa oleneb tulevastest töökohustustest, karjäärivõimalustest, võimalikest soodustustest jne.

 

Käituge lugupidavalt. Kui tööandja lõplik palgapakkumine Teid ei rahulda, kuna on Teie arvates liiga madal, siiski tänage inimest, kes tegi selle ettepaneku. Küsige, kas Teile tullakse mõnes Teie jaoks prioteetses küsimuses vastu. Olenemata vastusest öelge igal juhul, et vajate aega pakkumise üle järelemõtlemiseks. Mitte mingil juhul ärge alustage kohe arutelu uute tingimuste üle.

 

Kui Teile tehtud ettepanek ei sisalda mittemingeid kompromisse, siis on Teil kaks võimalust – kas võtta see vastu või viisakalt keelduda ja ära minna. Kui firma tuleb mõnes Teile tähtsas küsimuses vastu, nõustub kõigi või osa Teie tingimustega, siis võite läbirääkimistega edasi minna – see tähendab, et Teist ollakse tõsiselt huvitatud.

 

Peale kõige muu olge kõiges professionaalne. Kõik, kes võtavad tööläbirääkimistest osa, peavad kaua meeles kuidas Te käitusite läbirääkimiste ajal ja võib-olla saavad edaspidi, kui on tulnud aeg palgalisa küsida, aidata.             

   


  

 Discuss

  

                                                                                       

Job Search
By Keyword or by ID
or
OK
Latest Jobs

MÄNGUD