CVOK - 7 sammu hästi vormistatud resümeeni
Log in
Email
Password
Forgot password?
Registration
OK
  
  
Statistics

Job Postings: 0
Total CVs: 17655

Search
Search
7 sammu hästi vormistatud resümeeni
Töö otsimisel on suur tähtsus õigesti kirjutatud ja vormistatud resümeel. Igakord ei aita eredus, keerulisus ja karjuvad värvid edu saavutada. Kuigi mõned inimesed arvavad, et keeruline šrift, graafika ning silmatorkavat värvi paber võib olla kasulik, on sageli kõge targem  piirduda minimalistliku stiiliga.

 

Kujutage ette, mitu resümeed tuleb suurele ettevõttele kaadrit valival personalijuhil päeva jooksul läbi vaadata. Kirju ja mitmevärviline resümee mitte ei ärata tähelepanu, vaid ärritab ja tekitab soovi see käest visata. Samuti on vaja resümee ärasaatmiseks see tihti skanneerida, teha koopia või edastada faksi teel. Sel juhul võivad heledad või eredad värvid muutuda üldse loetamatuks.

 

Kuid õigesti valitud šrifti ja paberi värv ei ole veel kõik. Sama ettevaatlikult tuleb suhtuda ka selle dokumendi koostamiseks vajaliku informatsiooni esitamisse. Selleks, et Teie resümee ärataks tööandja tähelepanu, tuleb selle koostamisel arvestada mõne lihtsa reegliga.

 

1. Avaldage ainult hädavajalikku isiklikku informatsiooni.

Juhul, kui Teie harrastustel ja hobidel ei ole tulevase tööga mitte midagi ühist ning oskusi ja teadmisi ei lähe erialases töös vaja, siis võite rahuliku südamega need 

Sarnased artiklid:
Kuidas töövestluseks riietuda
Mida peab arvestama töökohta vahetades
Kuidas pidada palgaläbirääkimisi
6 viga uuel töökohal
ankeedist välja jätta. Kui Te esitate ankeedis mingeid andmeid, siis püüdke möelda nagu tööandja ja esitage ainult sellist informatsiooni, millest on kasu firmal või omab tähendust sellel töökohal, millele Te pretendeerite. On küllalt, kui nimetate 2 – 3 harrastust.

 

2. Piirake väheaktuaalse informatsiooni hulka.

Resümee koostamisel ei tarvitse alati ära märkida kõiki töökohti, kus Te olete töötanud. Kui see oli 20 aastat tagasi, siis informatsioon firma kohta, mida enam võib-olla ei eksisteerigi ja töökogemus, mida Teil uuel kohal üldse vaja ei lähe, ainult paisutab põhjendamatult ankeedi mahtu ja kasu ei ole sellest midagi. Või, oletame, et alustasite oma töökäiku sellistest ametitest, millest Teil uuel kohal ei ole mittemingit kasu. Sellise informatsiooni võib samuti julgelt välja jätta. Kui aga Teie töökogemus on väike, siis on muidugi mõtet üles lugeda kõik firmad, kus olete töötanud. Kuid, mida suurem on Teie töökogemus, seda valivamalt esitage ankeedis informatsiooni.

 

3. Kirjutage resümee lühikeste lausetega, kuid mitte lõikudena.

Resümee kirjutamisel tuleb kasutada ametlikku keelt ja esitada informatsioon lühikeste, kuid informatiivsete lausetega. Resümees ei tohi kunagi kasutada pikki sententse ja lauseid, mis algavad sõnaga “mina”. Kuna mänedžerid on väga hõivatud inimesed, siis peab  ankeedi läbivaatamisel olema kohe selge, millised on kandidaadi tugevad küljed ja milline on tema töökogemus. Ärge koormake lugejat suure hulga liigsete sõnadega.

 

4. Kuidas valida šrifti.

Keerulise šriftiga koostatud resümee meenutab jõulukaarti, mitte aga potentsiaalse väärtusliku töötaja esitatud dokumenti. Seepärast tuleb resümee koostamisel kasutada selliseid šrifte, nagu Arial ja Times New Roman. Šrift ei tohi olla liiga suur ega liiga väike, vaid peab olema mugav lugeda.

   

5. Ärge liialdage kursiivi ning “rasvase” ja allakriipsutatud šriftiga.

Juhul, kui Te peate mingit informatsiooni eriti tähtsaks, siis võite selle muidugi ära märgistada. Kuid Teile tundub peaaegu kogu informatsioon väga tähtis ja tahaksite kõik alla kriipsutada.Liiga palju äramärgistatud teksti ei kutsu eriti süvenema ja vaevalt on ametnikul, kes Teie resümeed peab lugema, tahtmist hakata uurima, mis on tähtis ja mis mitte eriti.

 

6. Foto.

Kui Te olete otsustanud resümeele lisada foto, siis valige selleks ametliku iseloomuga foto. Ei ole soovitav valida koduse iseloomuga fotot. Vältige fotosid, mis on tehtud puhkusel, rannas või lamaskledes ööklubi mugaval diivanil. Kui saadate resümee elektronpostiga, siis lisage foto manusega (attachments), kusjuures lisatud manuse resulutsioon ei tohiks olla suur.

 

7. Rõhutage resümee ametlikku stiili.

Kasutage resümee trükkimisel valget paberit ja musta šrifti. See näeb alati meeldiv välja. Ei ole vaja kasutada eredat värvi paberit, šrifti, jooniseid ja muid ainult Teile huvipakkuvaid võimalusi. Veenduge, et Teie resümee on ka väljaprindituna kergesti loetav. Kui potentsiaalne tööandja heidab Teie poolt koostatud resümeele kas või ühe pilgu, peab talle jääma Teist mulje, kui professionaalsest ja tõsisest inimesest, keda võib kutsuda töövestlusele. See on esimene asi, mis jätab Teist tööandjale kas positiivse või negatiivse mulje.

   


  

 Discuss

  

Job Search
By Keyword or by ID
or
OK
Latest Jobs

MÄNGUD