CVOK - Kuidas vältida stressi tööl
Log in
Email
Password
Forgot password?
Registration
OK
  
  
Statistics

Job Postings: 0
Total CVs: 17655

Search
Search

Kuidas vältida stressi tööl


 Tavaliselt arvatakse, et stressist on tööl enam ohustatud tippjuhid – firma omanikud ja kõrgema taseme mänedžerid, kuna nemad võtavad vastu tähtsamaid otsuseid ja samuti ka vastutavad tagajärghede eest. Seetõttu on tippjuhtide emotsionaalne pinge väga suur. Kuid tihti on stressis ka reatöötajad. Probleemide tekkimisel on nad isegi halvemas olukorras kui tippjuhid, sest tihti ei ole neil  volitusi olukorra parandamiseks või töökorralduse muutmiseks. Negatiivsed emotsioonid töökohal kahjustavad nii töötajat ennast kui ka firma tööd tervikuna. Halveneb õhkkond kollektiivis ja oluliselt langeb töö produktiivsus.

Mida võiks alluvatele soovitada kui tööl ilmnevad negatiivsed või stressisituatsioonid?

   

Ärge sulguge endasse

Kui töös tekib mingi tõsine probleem, siis arutage seda oma otsese juhi ja kolleegidega. Seejuures  püüdke seda teha nii, et seda ei võetaks nagu süüdistust või kaebust. “On tekkinud üks tööprobleem ja see tuleks lahendada ning võib-olla puudutab see ka teisi” - sellise sissejuhatusega tulebki pöörduda  oma otsese juhi poole. See on küllalt konstruktiivne ja tavaliselt aitab olukorra edukalt lahendada.

    

Hinnake situatsiooni reaalselt

Kui Teie pidevaks tööga rahulolematuse põhjuseks on töötingimused või töö sisu, töötasu, karjäärivõimaluste puudumine või mingid organisatsioonilised puudused, siis

Sarnased artiklid:

Valmistume puhkuseks

Kuidas pidada palgaläbirääkimisi
7 sammu hästi vormistatud resümeeni
Mida peab arvestama töökohta vahetades
analüüsige hoolikalt, kuivõrd reaalsed on firma võimalused olukorda muuta. Esmalt selgitage välja kas selles firmas on üldse mõtet millegi nimel võidelda. Kui Te teate, et palgafond on piiratud ja kui palju Te ka ei paluks või nõuaks palgakõrgendust, minnes sellepärast juhtkonnaga konflikti, palka Te ikkkagi juurde ei saaks – kas on siis mõtet võitlust alustada? Samamoodi võib analüüsida ka teisi organisatsioonilisi faktoreid, eriti kui Te töötate selles firmas juba kaua aega ja teate hästi tema võimalusi.

  

Reastage prioriteedid

Nõudke oma otseselt juhilt ülesannete andmisel selgust ja konkreetsust ning selgitust ülesande tähtsuse kohta. Kui tekib kaheldamatu vastuolu esitatavate nõuete osas, näiteks, Teile tehakse ülesandeks koostada tähtis aruanne, kuid ei vabastata jooksvate töökohustuste täitmisest, siis arutage seda olukorda kindlasti kohe otsese juhiga. Hiljem, kui Te ei ole jõudnud ülesannet õigeks ajaks täita, on juba hilja seletada miks see nii juhtus. Öelge kohe, et ei ole võimalik teha mitut tööd üheaegselt. Seejuures pange aktsent tööle, öeldes, et kokkuvõttes kannatab töö, mitte Teie isiklikult.

   

Ärge kartke öelda “ei”

Tihti kardame, et kui me keeldume mingit meile antud ülesannet täitmast, siis suhtuvad otsesed juhid sellesse negatiivselt ja lõpuks koormatekse Teid üle sellise tööga, mida Te ei ole suuteline tegema. Kui Te näete, et Teid koormatakse ilmselgelt ülejõukäivate ülesannetega, siis leidke endas julgust vastu vaielda. Seejuures peab Teil keeldumiseks olema hoolega läbikaalutud ja veenev põhjendus ning selgitage, et Teil ei ole midagi täiendavate üleannete vastu kui Teilt osa juba olemasolevaid vähemaks võetakse.

      

Tehke töös puhkepause

Pingelise töö korral leidke võimalus lühiajaliste puhkepauside tegemiseks. On ju teada, et mõnest 10 – 15-minutilisest vaheajast on küllalt, et säilitada normaalne töövõime terve päeva jooksul.. Eriti tähtis on pidada puhkepause töötades arvutiga. Ärge kurnake end välja isegi siis kui Teil on kiire tööülesanne.

    

Ärge koguge negatiivseid emotsioone

Ärge püüdke negatiivseid emotsioone alla suruda, vaid leidke võimalus neist vabaneda. Kindlasti püüdke end maandada, kuid teisi kahjustamata. Kui olete ülimalt ärritunud, siis ärge elage seda välja kolleegide ja ümbritsevate peal, ärge prõmmige uksega, vaid vaigistage oma raevu kuidagi teisiti. Näiteks, rebige kas või vanu mittevajalikke dokume   nte. Oodake õhtuni või puhkepäevadeni ja leidke endale füüsilist koormust.

 

Ärge mõelge pidevalt võimalikule ebaõnnestumisele

Pidage meeles, et harva on vead töös niivõrd tõsised, et neid poleks võimalik parandada.Vigu analüüsides pidage meeles, et igal inimesel on õigus eksida. Ärge nõudke endalt laitmatut tööd kõiges. Muidugi on parem õppida teiste vigadest ja analüüsida tihedamini olukorda, eriti kui kõik ei õnnestu või olete teinud valesid otsuseid. Lohutage end sellega, et inimene on ekslik ja see kehtib kõigi kohta.

   


  

 Discuss

  

Job Search
By Keyword or by ID
or
OK
Latest Jobs

MÄNGUD