CVOK - Töötaja sobivuse hindamise kriteeriumid töötamiseks välismaal
Logi sisse
E-post
Parool
Kui unustasid parooli
Registreerumine
OK
  
Statistika
Tööpakkumisi: 0
Kokku CV-sid: 17656
Otsing leheküljel
Otsi

Töötaja sobivuse hindamise kriteeriumid töötamiseks välismaal


 Kui firma läheb välisturule, siis tekib probleem välismaa filiaalidesse töötajate leidmisega. Personalipoliitika sellistel juhtudel võib olla mitmesugune, kuid tavaliselt komandeerivad firmad võtmespetsialistid oma välismaal asuvatesse osakondadesse tööle. Siinkohal vaatame, millele tuleb pöörata tähelepanu välismaale suunatavate töötajate valikul.

  

Väga tähtis valikukriteerium on töötaja kiire kohanemisvõime välisriigis. Tihti võivad asukohariigi elu- ja töötingimused oluliselt erineda harjumuspärastest tingimustest kodumaal. Sellest, kui kiiresti töötaja kohaneb uute tingimustega ja suudab täie pingega tööle asuda, oleneb allüksuse töö efektiivsus. Tuleks välja selgitada, kuivõrd vastuvõetavad on tingimused teises riigis, kuna töötajal tuleb seal kaua aega töötada.

  

Tähelepanu tuleks pöörata ka kandidaadi tehnilistele, administratiivsetele ja juhtimiskogemustele. Töötaja  peab olema ennast juba eelnevalt firmas heast küjest näidanud, sest eeldatakse, et head juhiomadused ja kodumaal omandatud kogemused aitavad mänedžeril välismaal edukalt toime tulla.


Sarnased artiklid:
Küsimused, mis tuleb enne töölepingu sõlmimist läbi arutada
Elektronkirjade etikett
Töötajate motiveerimise lihtsad võimalused
Töökuulutus - kuidas teha see efektiivseks?

  

Tema kogemuste ja oskuste hindamine toimub tema praeguse töö põhjal firmas. Kui töötaja saab harjumuspärastes tingimustes oma ülesannetega hästi hakkama, siis võib oletada, et ka välismaal suudab ta talle püstitatud eesmärgid edukalt täita. Tuleb välja selgitada mis põhjustel soovib kandidaat välismaal töötada. Ideaalne kandidaat peaks olema rohkem huvitunud sihtriigist ning tunduvalt vähem materiaalsest küljest ja muudest sedasorti stiimulitest.

  

Pöörake tähelepanu kandidaadi sotsiaalsetele kogemustele. Väga tähtis on tema oskus teha teistega koostööd. Ta peab olema hea inimestetundja, teadma käitumis ja suhtlemisnorme ja looma efektiivse vastastukuse suhtlemise süsteemi nii professionaalsel kui ka  sotsiaalsel ja isiklikul tasemel. Tuleb hinnata ka kandidaadi oskust luua ja arendada kontakte ja töötada koos valitsuse ametnikega.

  

Edukaks töötamiseks välismaal on väga oluline ka kandidaadi küpsus ja stabiilsus. Kandidaat peab end näitama kui küpset inimest, kes on võimeline igas olukorras ratsionaalselt reageerima ja leidma erinevatele probleemidele optimaalse lahenduse.

  

Perekondlike faktorite hindamine. Kandidaadi sobivuse arutamisel tuleb arvestada ka kandidaadi perekonna adapteerumisvõimega uues elukohas. Mitte alati ei suuda perekond harjuda uute tingimustega ja see võib mõjutada tulevase mänedžeri töö efektiivsust. Perekonnas peab olema normaalne ja rahulik õhkkond, sest emotsionaalne pinge on eriti alguses väga suur.

  

Kandidaatide vahel valides tuleb tähelepanu pöörata ka nende muudele omadustele, nagu adaptiivsus, võime kohaneda teise maa kultuuriga, oskus töötada vähese informatsiooni tingimustes, võime töötada pikemat aega väga intensiivselt ja muidugi keelte valdamine. Väga tähtis on ka kandidaadi tervislik seisund, vastupidavus stressile ning võime töötada ekstremaalsetes tingimustes.

   


  

 Arutada artiklit foorumil

  

Tööpakkumiste otsing
Märksõna järgi või ID järgi
või
OK
Värsked tööpakkumised

MÄNGUD