CVOK - Konfliktsete olukordade profülaktika kollektiivis
Logi sisse
E-post
Parool
Kui unustasid parooli
Registreerumine
OK
  
Statistika
Tööpakkumisi: 0
Kokku CV-sid: 17655
Otsing leheküljel
Otsi

Konfliktsete olukordade profülaktika kollektiivis

 Suurem osa konflikte, millega me iga päev kokku puutume, tekivad tööl. Seejuures igasugune stressisituatsioon kollektiivis puudutab ka kollektiivi juhti. Isegi reatöötajtevahelise konflikti korral peab kollektiivi juht sekkuma ja olukorra lahedama.

    

Seetõttu on just juhi hvides vältida igati stressisituatsioone kollektiivis ja ka ta enda töös. Et võimalikult rohkem vähendada kollektiivis konfliktide tekkimise ohtu ja  stressi tööviljakust vähendamata, tuleks kollektiivi juhil arvestada järgmiste soovitustega:

  

Tuleb konkreetselt määratleda töötajate kohustused, volitused ja vastutus  

Juhil tuleks käituda rangelt ja määratleda konkreetselt oma alluvate kohustused. See aitab ennetada paljusid väikesi konflikte ja vastastikusi solvumisi. Paljud töötajad isegi vajavad juhiseid, kuidas käituda ühes või teises olukorras ning oma kohustusi täpselt teadva alluvaga on palju lihtsam suhelda.

   

Töötaja võimete täpne hindamine   

Kollektiivi juht peab teadma oma töötajate tugevaid ja nõrku külgi ning jälgima, et igal töötajal oleks vastav töö ja ta täidaks oma tööülesandeid nii, et juht oleks rahul.

Sarnased artiklid:
Töötajate motiveerimise lihtsad võimalused
Elektronkirjade etikett
Firmapidu
Küsimused, mis tuleb enne töölepingu sõlmimist läbi arutada
Väga tähtis on jälgida, et igal töötajal
oleks normaalne töökoormus. Nii ülekoormus kui ka liiga väike koormus viivad stressi ja negatiivsete olukordade tekkimiseni. Jälgige, et töö kvaliteet ja keerukus vastaksid iga töötaja võimetele. Püüdke mõista töötajate korralduste täitmisest keeldumise motiive. Juhil võib ette tulla

keerulisi olukordi, kui alluv keeldub kategooriliselt täitmast tema korraldusi. Sellisel juhul on soovitav mitte ärrituda, vaid selgitada välja põhjus. Keeldumise põhjus võib olla tõesti tõsine ja juhi kohus on see väja selgitada ja püüda mõista töötaja sellise käitumise motiive.

     

Toetus ja usaldus   

Hea juht peab alati mõistma neid tingimusi, millistes tema alluvad töötavad. Igakord ei tulene halb olukord  ainult töötajatest. Püüdke olla õigel ajal oma alluva kõrval ja toetada teda raskel hetkel.

Nii usaldust kui ka toetust töötajate suhtes tuleks väljendada võimalikult tihti.

    

Korrektne suhtumine töötajatesse

Alluvate ebaõnnestumiste korral hinnake kõigepealt neid tingimusi, milles töötaja tegutses, mitte aga tema  isikuomadusi. Mingil juhul ei tohi sellises olukorras alluvaga asjaolusid selgitades tema peale karjuda. Sellisel juhul ei mõista inimene enam midagi ja konflikt on ilmne.

Kasutage alluvatega  rääkides suhtlemisvahendina kompromissi, vabandamist ja järeleandmist. Ärge unustage, et me kõik oleme tihti närvilised ja pole sugugi üleliigne tunnistada oma viga ja vabandada alluvate ees.

      

Konstruktiivne ja eetiline kriitika

Kritiseerides ärge mingil juhul alandage inimese eneseväärikust. Kui süüdi töötaja ka ei oleks ja millist kahju ta ka ei oleks firmale tekitanud, igal juhul tuleb tekkinud olukorda arutada konstruktiivselt, et leida probleemile kõiki rahuldav lahendus.

      

Paindlik juhtimisstiil

Pidage meeles, et juhtimisstiil peab alati vastama väljakujunenud olukorrale ja eriti töötajate koosseisule.

Juhtimisstiil võib olla autoritaarne, kus juht ainuisikuliselt püstitab ülesandeid ja annab alluvatele korraldusi.. Vaatamata olukorra karmusele, on mõnikord selline käitumine õigustatud. Näiteks, kui kollektiiv on sattunud erakorralisse olukorda ja kui on vaja kiiresti ja täpselt, liigselt arutlemata, täita ülemuse korraldused. Kuid selline olukord ei teki kollektiivis tihti.

    

Teistsuguses olukorras oleks targem rakendada demokraatlikku juhtimisstiili, kus juht võimaldaks oma alluvatel igapäevases töös toimida nii nagu nad vajalikuks peavad, s.t. delegeerida neile vastutus nende eesmärkide täitmise eest, millised nad on endale püstitanud ja vahendite, eest, milliseid nad kasutavad nende eesmärkide saavutamiseks. Vabadusel, mis töötajatele antakse, on tihti positiivsed tulemused, kuid juht peab tingimata oma alluvaid ja tööprotsessi jälgima.

Siin tuleb täpselt hinnata, millises olukorras on firma ja milline juhtimisstiil antud etapil paremini sobib ning annab paremaid tulemusi.

      

Arvestades ülalpool toodud lihtsate soovitustega, võib juht mõjutada stressi taset kollektiivis ja oluliselt vähendada eeldusi konfliktide tekkimiseks.

   


  

 Arutada artiklit foorumil

  

Tööpakkumiste otsing
Märksõna järgi või ID järgi
või
OK
Värsked tööpakkumised

MÄNGUD