CVOK - Kuidas koostada kaaskirja
Logi sisse
E-post
Parool
Kui unustasid parooli
Registreerumine
OK
  
Statistika
Tööpakkumisi: 0
Kokku CV-sid: 17656
Otsing leheküljel
Otsi
Kuidas koostada kaaskirja
 Et olla tööotsinguil edukas, peab spetsialistide arvates lisama resümeele alati kaaskirja. On soovitav, et see oleks kirjutatud spetsiaalselt sellele ametikohale või tööle kandideerimiseks, millele tööotsija pretendeerib.

      

Väga tihti tekib potentsiaalsel tööandjal esimene mulje resümeest just lisatud kaaskirja põhjal ja tihti oleneb kirja tekstist, kas ta soovib kandidaadi ankeediga lähemalt tutvuda või ei.

       

Kuidas siis peab kaaskirja kirjutama, et avaldada tööandjale võimalikult head muljet?

 

On soovitav, et Teie kaaskiri ei oleks väga pikk. Ärge kirjutage pikka ja täpset aruannet paljude vähetähtsate  detailidega. Kaaskirja pikkus ei peaks ületama ühte lehekülge.

 


Sarnased artiklid:
7 sammu hästi vormistatud resümeeni
Vestlusel sagedamini esitatavad küsimused
Mida peab arvestama töökohta vahetades
Kuidas töövestluseks riietuda
Esimene, mida peate jälgima – et kirjas ei oleks grammatika-, stiili- ega kirjavigu. See loob kandidaadist kohe, olenemata kirja sisust, nagatiivse mulje. Kui Te ise ei ole kirjapandus kindel, paluge kellelgi tekst
läbi lugeda ja vead parandada. Eriti tähtis on see siis, kui kiri on kirjutatud võõrkeeles. Püüdke mitte korrata fraase ja väljendeid, mida kasutasite resümee kirjutamisel. Sellest on kergem hoiduda, kui kirjutate kaaskirja peale ankeedi koostamist.

  

Lugege tööpakkumiskuulutus, millele soovite vastata ja kaaskirja lisada, tähelepanelikult läbi. Kirja alguses on parem pöörduda otse tööpakkumise kuulutuses märgitud kontaktisiku poole, märkides ära ees- ja perekonnanime. Kui kontaktisikut märgitud ei ole, siis võib märkida firma või osakonna nime, kuhu kavatsete tööle asuda.

  

Soovitav on kohe esimeses lõigus ära näidata, millisele ametikohale Te pretendeerite. Samuti võib kirjutada, kust Te tööpakkumisest teada saite. Mõnikord  on mõtet täpsemalt selgitada, miks Te nimelt sellest firmast huvitatud olete ja kuidas sellest teada saite. Kasulik oleks ilmutada ka mõningaid teadmisi firma kohta, et tööandjal jääks mulje, et Teie otsus kandideerida just sellesse firmasse ja sellele ametikohale ei ole juhuslik, vaid igati läbimõeldud.

   

Püüdke kirjutada nii, et tööandja võiks Teie kirjast välja lugeda, miks just Teie olete sobivaim kandidaat  sellele vabale kohale. Ärge kartke oma häid külgi ja saavutusi esile tuua, kuid jälgige, et kirja lugejal ei jääks muljet, et Te kiitlete. Püüdke esile tuua oma individuaalsus, kuid ärge unustage, et kõike, mida Te enda kohta räägite, tuleb vestlusel ja võib-olla ka edaspises töös, tõestada. Kasulik on potentsiaalsele tööandjale vihjata, et Te pole huvitatud ainult enda isiklikust karjäärist, vaid ka firma heast käekäigust.

  

Jälgige, et kiri oleks lihtne ja kergesti loetav. See peab olema kirjutatud ametlikus stiilis, vältides ilustatud ja naljatlevaid fraase. Tekst peab olema formaalne ja konkreetne. Mitte mingil juhul ärga liialdage asesõnaga “mina” ja oma eluloo üksikasjadega.

  

Ärge unustage, et Teie kaaskiri on kõigest üks paljudest sellistest kirjadest ja Teie ülesanne on tekitada tööandjas huvi, et ta märkaks Teie kirja ja kutsuks Teid töövestlusele.

 

Kaaskirjade näidised saab siit

   


  

 Arutada artiklit foorumil

  

Tööpakkumiste otsing
Märksõna järgi või ID järgi
või
OK
Värsked tööpakkumised

MÄNGUD