CVOK - Kasutamistingimused
Logi sisse
E-post
Parool
Kui unustasid parooli
Registreerumine
OK
  
Statistika
Tööpakkumisi: 0
Kokku CV-sid: 17656
Otsing leheküljel
Otsi

Portaali kasutamise tingimused


Lisades oma CV andmebaasi www.cvok.ee, nõustun järgmiste tingimustega ja kinnitan, et:

  

1. Minu CV-s esitatud andmed on õiged ja vastavad tegelikkusele ning ei sisalda valeandmeid minu eelneva töökogemuse, hariduse ja muude oskuste kohta. Juhul kui OÜ CVOK või OÜ CVOK kliendid saavad esitatud valeandmete tõttu kahju, langeb vastutus täielikult minule. Kui OÜ CVOK leiab, et minu CV, mille lisasin andmebaasi, sisaldab valeandmeid, ei vasta üldtunnustatud moraali- ja eetikanormidele, on OÜ CVOK -l õigus minu CV andmebaasi intrnetileheküljelt www.cvok.ee maha võtta.

  

2. Mul on õigus lisada elektroonilise andmebaasi internetileheküljele www.cvok.ee  (OÜ CVOK) kuni viis oma CV-d (kolmes keeles).

  

3. Olen nõus, et OÜ CVOK säilitab, kasutab ja eemaldab minu CV-d, mis ma olen lisanud elektroonilise andmebaasi  internetileheküljele  www.cvok.ee, et minu CV oleks kättesaadav kolmandatele isikutele, kes kasutavad internetilehekülge OÜ CVOK personali otsinguks.

   

4. Olen nõus, et minu CV-d  internetileheküljel OÜ CVOK, juhul kui see on avalik , võivad lugeda ja kasutada kõik www.cvok.ee kasutajad. OÜ CVOK ei ole kohustatud kindlustama minu CV esitatud andmete konfidentsiaalsust. Registreeritud kasutajana on mul õigus vaadata oma andmeid, teha muudatusi, lisada või muuta informatsiooni oma CV-des, mis asuvad andmebaasis, samuti on mul õigus otsustada, kas minu CV on Klientidele kättesaadav.

Ka on mul õigus avaldada oma CV ilma ees- ja perekonnanimeta.

   

5. Olen nõus, et minu CV-d säilitatakse  internetileheküljel OÜ CVOK tähtajaga 1 aasta, kui ma ise ei soovi seda varem eemaldada. Kui ma ei ole kasutanud oma CV-d või seda redigeerinud ja ei ole külastanud  internetilehekülge oma kasutajanime all, siis on OÜ CVOK -l õigus minu CV, samuti ka minu konto  maha võtta, eelnevalt mind elektronposti teel sellest informeerides.

   

6. Kinnitan, et lisades oma CV  internetilehekülje andmebaasi, ei teki mul mittemingeid autoriõigusi internetilehekülje  www.cvok.ee andmebaasile.

   

7. Olen nõus, et OÜ CVOK ei ole mitte mingil juhul personali otsivate ja  internetilehekülge kasutavate Klientide esindaja ega volitatud isik ja  internetilehekülg  www.cvok.ee ei kanna vastutust mulle tekitatud kahju eest, mis võib tekkida töö otsimise käigus internetileheküljel www.cvok.ee Juhul, kui ma sõlmin Kliendiga mingeid lepinguid ilma OÜ CVOK vahenduseta, siis OÜ CVOK ei kanna mingit vastutust kui Klient ei täida lepingutingimusi või on andnud mulle mingeid lubadusi.

   

8. Olen nõus, et OÜ CVOK -l ei lasu mingeid kohustusi mulle töö kindlustamisel, ei garanteeri mulle tööpakkumisi ega soovitud töökoha saamist.

Tööpakkumiste otsing
Märksõna järgi või ID järgi
või
OK
Värsked tööpakkumised

MÄNGUD