CVOK - Töötajate motiveerimise lihtsad võimalused
Log in
Email
Password
Forgot password?
Registration
OK
  
  
Statistics

Job Postings: 0
Total CVs: 17629

Search
Search
Töötajate motiveerimise lihtsad võimalused
 Töötajate motiveerimiseks on mitmeid erinevaid võimalusi. Enamus neist on materiaalsed ja tänapäeval vaieldamatult ka kõige efektiivsemad. Kuid juhtkonnal ei tuleks suhtlemisel alluvatega unustada ka allpool toodud lihtsaid põhimõtteid, et kollektiivis sõbralik õhkkond luua ja töötajaid motiveerimida.

   

Igapäevases töös peab juhtkond pöörama tähelepanu ka sellele mis on tähtis töötajate arvates. Kui  juht  tunneb huvi reatöötajate arvamuse vastu, kuulab ära nende põhjendused ja otsuse vastuvõtmisel arvestab nendega, siis tunnevad ka töötajad, et nende arvamus loeb ja nendega arvestatakse. See võimaldab töötajatel tunda end kindlamalt ja tunda end on firmale vajalikena.

     

Firma juhtkond peaks püüdma suhelda kõigi töötajatega, tundma huvi nii töö kui ka muu elu vastu. Juhi  ja alluvate suhtlemine ei peaks kujunema ainult tööprobleemide arutamiseks. Formaalne suhtlemine töötajatega on väga levinud viga. Seetõttu tunnevad töötajad end mittevajalikena ja firmas teisejärguliste tegelastena.


Sarnased artiklid:
Elektronkirjade etikett
Küsimused, mis tuleb enne töölepingu sõlmimist läbi arutada
Vestlusel sagedamini esitatavad küsimused
Konfliktsete olukordade profülaktika kollektiivis
     

Lihtne, kuid tulemuslik võimalus töötajaid motiveerida, on juhi soov ja oskus kiita töötajat hea töö eest, elluviidud projekti eest jne. Kui häid tulemusi ei märgata, siis töötajad arvavad, et nende töö ei ole kellelegi vajalik ja pole mõtet eriti püüda – niikuinii keegi ei märka midagi - ning töö efektiivsus langeb.

    

Inimene ei ole ise alati võimeline objektiivselt hindama oma töö tulemuslikkust, seetõttu võib töötajal jääda mulje, et ta ei tööta küllalt hästi. Teiste hinnang tehtud tööle on väga tähtis ja juhid peaksid märkama ja kiitma head tööd, et töötajatel tekiks soov veelgi paremini töötada.

     

Igal töötajal on tööl täita konkreetsed ülesanded, kuid ärge unustage teda tänada kui ta on teinud midagi Teie palvel. Tänades töötajat ei ole Te ainult viisakas, vaid annate töötajale mõista, et tehtud töö oli Teile tähtis ja vajalik töö või teene.

      

Juhile väga vajalik omadus on tähelepanelikkus tööprotsessi suhtes. Kui Te märkate, et töötaja ei tule mingi ülesandega toime, siis ärge jääge ootama, et ta pöörduks Teie poole abi saamiseks, vaid pakkuge ise talle abi. See loob kollektiivis rahuliku pingevaba õhkkonna ja töötajad tunnevad end turvaliselt.

   


  

 Discuss

    

Job Search
By Keyword or by ID
or
OK
Latest Jobs

MÄNGUD